Select Show 

Adult Amateur Jumpers - 2021 Showpark Ranch & Coast

Champion:  309 - CORINTHH

Res. Champion:  184 - CASPAR 213

Class 205 - Adult Amateur Jumpers - II, 2(b)

USEF Table II.2.b


Ortega Field

03/26/2021

5 Trips

Status: Completed

Rank
Rider
Round 1
F | T
Jump Off
F | T
 
1st
184 - CASPAR 213
GABBY KAMINS
   N/A
   N/A
2nd
309 - CORINTHH
ALEXA JURAK
   N/A
   N/A
3rd
273 - WARBUCKS
ASHLEY TERRELL
   N/A
   N/A
4th
281 - SOUTH BEACH GES
LAUREN CHRISTINE WILSON
   N/A
   N/A
5th
291 - DIAGON
STEPHANIE JENSEN
   N/A
   N/A
-
203 - ENZO H
CLAIRE CRAWFORD
  DNS
     -
-
325 - GUMBY 94
LAUREN KATZENELLENBOGEN
  DNS
     -

Class 206 - Adult Amateur Jumpers - II, 1

USEF Table II.2.b


Ortega Field

03/26/2021

6 Trips

Status: Completed

Rank
Rider
Round 1
F | T
Jump Off
F | T
 
1st
281 - SOUTH BEACH GES
LAUREN CHRISTINE WILSON
   N/A
   N/A
2nd
273 - WARBUCKS
ASHLEY TERRELL
   N/A
   N/A
3rd
327 - STAKKATTA
ALEXANDRA ELARDI
   N/A
   N/A
4th
309 - CORINTHH
ALEXA JURAK
   N/A
   N/A
5th
291 - DIAGON
STEPHANIE JENSEN
   N/A
   N/A
6th
184 - CASPAR 213
GABBY KAMINS
   N/A
   N/A
-
271 - FOOTLOOSE
LAUREN KATZENELLENBOGEN
  DNS
     -

Class 207 - Adult Amateur Jumpers - II, 2(d)

USEF Table II.2.d


Ortega Field

03/27/2021

8 Trips

Status: Completed

Rank
Rider
Round 1
F | T
Jump Off
F | T
 
1st
309 - CORINTHH
ALEXA JURAK
   N/A
   N/A
2nd
184 - CASPAR 213
GABBY KAMINS
   N/A
   N/A
3rd
273 - WARBUCKS
ASHLEY TERRELL
   N/A
   N/A
4th
327 - STAKKATTA
ALEXANDRA ELARDI
   N/A
   N/A
5th
291 - DIAGON
STEPHANIE JENSEN
   N/A
   N/A
6th
281 - SOUTH BEACH GES
LAUREN CHRISTINE WILSON
   N/A
   N/A
7th
349 - INTERACTIVE MORTGAGE CORNET FEVER
EVETTE DELONG
   N/A
   N/A
8th
113 - PRYM
GIANNA GIACOPUZZI
   N/A
   N/A
-
148 - GLETSCHER 15
SILVIA PRYOR
  DNS
     -